A
AA
AAA
A
A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Strona Podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. w Gostyniu
Strona Podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. w Gostyniu
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 16.09.2020, zmieniona z powodu:
  aktualizacja

  Struktura organizacyjna

  Struktura organizacyjna 

  ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW:
  Udziałowcy SFPK Sp. z o.o.:
  Bank Gospodarstwa Krajowego,
  33 Jednostek Samorządów Terytorialnych,
  2 Stowarzyszenia Gospodarcze

  RADA NADZORCZA:
  Przewodnicząca: Lucyna Bogdańska
  Zastępca Przewodniczącej: Agnieszka Witecka
  Członek: Adam Mytych

  PREZES ZARZĄDU:
  Aneta Karkosz

  PRACOWNICY SFPK Sp. z o.o. :
  Kierownik biura analiz i poręczeń: Anna Wawrzyniak
  Kierownik biura monitoringu i rozliczeń: Jagoda Wielebińska
  Specjalista ds. rozliczeń: Izabela Chuda
  Specjalista ds. analiz i poręczeń: Anna Fajczyk
  Pracownik administracyjno-biurowy: Natalia Krajka
  Pracownik administracyjno-biurowy: Karolina Jańczak
  Pracownik administracyjno-biurowy: Maja Biderman

   

   

   


  RODO

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy,że Administratorem Danych Osobowych jest Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Gostyniu, Rynek 6.

  Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@fundusz.gostyn.pl 

  W zależności od celu przetwarzania danych osobowych, Administrator przedkłada stosowną klauzulę informacyjną przy zawarciu umowy.

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Izabela Chuda
  Publikacja dnia: 16.09.2020
  Podpisał: Maja Biderman
  Dokument z dnia: 16.09.2020
  Dokument oglądany razy: 1871
MegaBIP free